จองเรือไปเกาะหมาก

ปี 2024 ท่านสามารถจองเรือไปเกาะหมากได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีเรือหลายรอบให้ท่านจาก 2 ท่าเรือหลักในจังหวัดตราด ได้แก่ ท่าเรือแหลมศอกและท่าเรือแหลมงอบ

เลือกเส้นทาง

ท่าเรือแหลมศอก - เกาะหมาก ท่าเรือแหลมงอบ - เกาะหมาก

ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองเรือ

กรณีขับรถส่วนตัวมาเอง

ท่านควรจองเรือไปกลับท่าเรือเดียวกัน เพราะท่านต้องกลับมาเอารถของท่านขากลับ

กรณีต้องการเดินทางไปเกาะกูดด้วย

กรณีขับรถมาเองควรจองท่าเรือแหลมศอก เพราะท่านต้องกลับมาเอารถที่จอดไว้ กรณีไม่มีรถส่วนตัวเลือกจองได้ทุกท่าเรือ

อยากได้เรือเฟอร์รี่ลำใหญ่

ควรขึ้นที่ท่าเรือแหลมศอกเพราะเป็นที่จอดเรือของเสือดำโกและบุญศิริ เพราะเรือของบริษัทนี้มีขนาด 90 – 200 ที่นั่ง ส่วนลำอื่นๆ จะมีขนาด 60-70 ที่นั่ง

ท่าเรือที่มีที่เที่ยว

ท่าเรือแหลมงอบจะอยู่ใกล้ อนุสรณ์สถานยุทธานีวีที่เกาะช้าง สุดแผ่นดินตะวันออก และหาดทรายดำและกระโจมไฟแหลมงอบ ถ้านี่คือปัจจัยในการเลือกท่าเรือก็ให้เลือกท่าเรือแหลมศอก แต่จริงๆ แล้วท่านก็สามารถขับรถไปเที่ยวได้หากมาจากท่าเรือแหลมศอก